22/07/2024

Nýr samningur um sauðfjárrækt

Landbúnaðarráðherra og fjármálaráðherra og Bændasamtök Íslands undirrituðu í dag nýjan samning um starfsskilyrði sauðfjárræktar. Samingurinn er undirritaður með fyrirvara um samþykki Alþingis.  Samningurinn gildir til 6 ára, frá 1. janúar 2008 til 31. desember 2013. Markmið og áherslur samningsins eru rakin hér að neðan eins og þau eru sett fram í fréttatilkynningu Landbúnaðarráðuneytis.

Markmið samningsins eru:

 • Að efla sauðfjárrækt sem atvinnugrein og bæta afkomu sauðfjárbænda.
 • Að stuðla að nýliðun í hópi sauðfjárbænda og styrkja búsetu í dreifbýli.
 • Að sauðfjárrækt sé stunduð í samræmi við umhverfisvernd, landkosti og sjálfbæra landnýtingu.
 • Að örva markaðsvitund bænda og afurðastöðva og halda jafnvægi milli framleiðslu og eftirspurnar.
 • Að stuðla að framþróun í sauðfjárrækt.

Helstu efnisatriði samningsins eru:

 • Framlög ríkisins hækka um 300 millj. kr. og nema þannig 3.348 millj. kr á fyrsta ári samningsins.
 • Framlögin lækka síðan í áföngum á samningstímanum um nær 1% á ári að raunvirði.
 • Samningurinn er nokkuð einfaldaður frá núgildandi samningi. Greiðsluleiðum til bænda er fækkað, jöfnunargreiðslum er breytt í beingreiðslur auk þess að undanþága frá útflutningsskyldu er felld niður í áföngum. Útflutningsskylda fellur svo niður frá og með framleiðsluárinu 2009.
 • Nýmæli í samningnum er sérstakt ákvæði um veitingu fjármuna til að efla nýliðun í stétt sauðfjárbænda.
 • Framlög til gæðastýrðrar sauðfjárframleiðslu eru aukin og verða hærra hlutfall af greiðslum til bænda af samningsfé en samkvæmt núgildandi samningi.
 • Bændur sem eru orðnir 64 ára eiga kost á að gera samning um búskaparlok án þess að tapa rétti til beingreiðslna.
 • Greiðslur vegna ullarframleiðslu eru óbreyttar.
 • Ákvæði um aðilaskipti að greiðslumarki eru óbreytt.