28/05/2024

Jöfnunarsjóður áætlar framlög

DrangsnesÍ fréttatilkynningu frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga kemur fram að ráðgjafarnefnd sjóðsins samþykkti þann 10. desember sl. áætlun á framlögum úr nokkrum flokkum sem sjóðurinn veitir styrki til fyrir árið 2005. Hér er m.a. um að ræða stofnframlög vegna framkvæmda í sveitarfélögum með færri en 2000 íbúa, við grunnskóla, íþróttahús, sundlaugar, leikskóla og vatnsveitur. Áætlað er að Kaldrananeshreppur fái 19.186.000.- vegna framkvæmda við sundlaug á Drangsnesi úr þessum lið, en ekki eru áætlaðir styrkir til annarra sveitarfélaga á Ströndum.

Í eftirfarandi töflu er yfirlit um áætluð heildarframlög í þessum tilteknu flokkum 2005. Auk þess hafa verið áætluð framlög til nýbúafræðslu, en ekkert slíkt framlag er áætlað á Strandir. Minnt er á að um áætlun er að ræða.

  Heildarframlög
Árneshreppur                                      

2.842.408

Kaldrananeshreppur                                

22.111.872

Bæjarhreppur                                      

1.711.675

Broddaneshreppur                                  

1.542.785

Hólmavíkurhreppur

10.972.556

Framlögin skiptast þannig milli flokkanna:

 

Jöfnun v. 

V. greiðslu

Stofnframl.

fasteignask.

húsaleigubóta

v. framkv.

Árneshreppur                                      

2.842.408

0

0

Kaldrananeshreppur                                

2.652.001

273.870

19.186.000

Bæjarhreppur                                      

1.616.518

95.157

0

Broddaneshreppur                                  

1.542.785

0

0

Hólmavíkurhreppur

10.010.416

962.140

0

Aðrir styrkir sem gert er ráð fyrir til stofnframkvæmda á Vestfjörðum eru 9,4 milljónir til Grunnskólans á Ísafirði, 13,8 milljónir til íþróttahúss í Reykhólahreppi og 11,6 milljónir til íþróttamannvirkja í Vesturbyggð (Patreksfirði). Nánari upplýsingar má fá undir þessum tengli.