Categories
Frétt

Ályktun frá stjórn Fjórðungssambands

Á stjórnarfundi Fjórðungssambands Vestfirðinga þann 8. júlí  voru til umfjöllunar áhrif efnahagsmála á vöxt og viðgang í vestfirskum samfélögum. Samþykkt var ályktun í tveim liðum, annarsvegar um samgöngumál en hinsvegar um efnahagsmál og fylgja þær hér á eftir. Í samgöngumálum er lögð áhersla á tvö verkefni, veginn frá Bjarkalundi að Flókalundi annars vegar og jarðgöng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar hins vegar. Varðandi efnahagsmál er lögð áhersla á að verja störf sem hafa orðið til með uppbyggingu stofnanna á sviði rannsókna, menntunar og nýsköpunar.


Samgöngumál
Vestfirðingar hafa um áratugaskeið beðið eftir að lokið
væri uppbyggingu nútíma vegasamgangna innan fjórðungsins og tengingu
við aðra landshluta. Í gildandi vegaáætlun 2007-2010 og í
mótvægisaðgerðum ríkisstjórnar á árinu 2007 vegna þorskaflasamdráttar,
mátti loks sjá fyrir endann á helstu verkefnum. Vegna stöðu
efnahagsmála þurfa stjórnvöld að skera niður í öllum málaflokkum og er
ljóst að nýframkvæmdir í vegagerð munu dragast saman.

Því verður að
leggja höfuðáherslu á að við ákvarðanir um vegaframkvæmdir næstu tvö
árin, verði byggðir upp þeir hlutar vegakerfisins sem setið hafa á
hakanum mörg undanfarin ár. Vegir þessir eru sumir hverjir orðnir
hálfrar aldar gamlir og koma í veg fyrir eðlileg samskipti milli
þéttbýlisstaða á Vestfjörðum yfir vetrartímann. Þetta er staða sem
engin önnur samfélög þurfa að búa við hér á landi. Í umræðu um
stórframkvæmdir á vegum hins opinbera sem viðbrögð við efnahagaástandi
hefur ekki verið minnst á verkefni á Vestfjörðum.

Stjórn
Fjórðungssambands Vestfirðinga krefst því þess að litið verði í þessu
samhengi til tveggja verkefna,annarsvegar á framkvæmdir við
Vestfjarðaveg 60 um Barðastrandarsýslur, frá Flókalundi að Bjarkalundi,
og hinsvegar til jarðganga á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar.

Efnahagsmál
Á síðustu árum hefur átt sér stað uppbygging stofnana á
sviði rannsókna, menntunar og nýsköpunar í opinberri þjónustu á
Vestfjörðum. Þar á meðal eru verkefni sem sett voru af stað á
grundvelli tillagna Vestfjarðanefndar vorið 2007 og í mótvægisaðgerðum
vegna þorskaflasamdráttar. Saman tekið eru þetta ekki mörg störf talið
hjá ríkinu en í héraði eru þetta mikilsverð störf sem hafa margþætt
áhrif á atvinnulíf og samfélag.

Á grundvelli þessara aðgerða
stjórnvalda og heimamanna hefur tekist að auka fjölbreytileika í
atvinnulífi á Vestfjörðum og bæta verulega við þekkingu á ýmsum sviðum.
Sú uppbygging hefur reynst andsvar við viðvarandi samdrætti í
sjávarútvegi og landbúnaði, með tilheyrandi fólksfækkun og minnkandi
umsvifum.

Í ljósi efnahagsástands er ljóst að leitað er allra leiða í
sparnaði og skilningur er fyrir því í héraði, en um leið verður að gera
þá kröfu að verkefnin séu skoðuð hvert og eitt fyrir sig og í því
samhengi sem stofnað er til þeirra, en þau ekki tekin af í heild sinni.

Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga telur að framangreindar áherslur
verði kjarni í sóknaráætlun fyrir Vestfirði sem hluti af sóknaráætlun
fyrir Ísland. Lýsir stjórn Fjórðungssambandsins sig á allan hátt
reiðubúin til samstarfs við stjórnvöld á þeim grundvelli.